Część główna

Sprawozdania

Fundacja Zmieńmy Świat prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. "O działalności pożytku publicznego i wolontariacie" (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873). Podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, ma coroczny obowiązek sprawozdawczy (sprawozdanie finansowe) wobec Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zniosła obowiązek przekazywania sprawozdań z działalności do KRS od 2011 roku. Dotychczasz wszystkie sprawozdania finansowe fundacji od 2002 roku były publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i tam też są dostępne. Od 2011 istnieje obowiązek publikowania sprawozdań jedynie na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2002 do 2010 roku sprawozdania fundacji publikowane były w Monitorze Sądowym i Gospodarczym od roku 2011 publikowane są w ogólnodostępnej bazie internetowej sprawozdań finansowych Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawozdania fundacji od 2011 roku do dzisiaj są dostępne pod linkiem: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

W wyznaczone do tego pola wystarczy wpisać nr KRS 0000124918, podać nazwę Fundacja Zmieńmy Świat albo REGON.

Strona jest zarządzana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.