Część główna

O fundacji

FUNDACJA ZMIEŃMY ŚWIAT jest organizacją pozarządową, utworzoną na terenie Tarnowa w 2002 roku, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000124918. Status organizacji pożytku publicznego fundacja otrzymała w 2004 roku.

Celem naszej Fundacji jest:

 • działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania
 • działania na rzecz dobrostanu zwierząt
 • pomoc zwierzętom dzikim, gospodarczym, bezdomnym i wszystkim innym
 • działania przeciw zabijaniu zwierząt dla futer, sportu, wykorzystania dla rozrywki
 • edukacja na rzecz właściwej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi
 • podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami
 • działanie na rzecz propagowania zasad ekologii głębokiej
 • ochrona środowiska przyrodniczego oraz edukacja w tym zakresie
 • propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia
 • promowanie i organizacja wolontariatu
 • wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

Fundacja "Zmieńmy Świat" posiada status organizacji pożytku publicznego (numer KRS 0000124918), dlatego wspierając fundację można skorzystać z 1% odpisów podatkowych.

Możesz nam pomóc wpłacając darowiznę (dowolną kwotę). Możesz też przekazać nam 1% od podatku. To bardzo proste, wystarczy że wydasz taką dyspozycję urzędowi skarbowego w którym składasz zeznania. Więcej informacji kliknij tutaj…

Jeżeli chcesz teraz wypełnić PIT i wysłać drogą elektroniczną KLIKNIJ NA BANER 1% DLA OPP

 • Nr.konta: 95 1750 1338 0000 0000 2091 2607
 • (Raiffeisen Bank Polska SA)
 • Nr konta dla przelewów z zagranicy: PL95 1750 1338 0000 0000 2091 2607
 • Kod SWIFT: RCBWPLPW