Część główna

TARNÓW, sterylizacja na razie zakończona... Korzyść dla miasta...

Zakończyła się w Tarnowie akcja sterylizacji bezdomnych kotów finansowana przez Urząd Miasta, a koordynowana przez Fundację "Zmieńmy Świat". Zabiegowi sterylizacji poddano w tym roku ok. 160 kotów.

Ten chirurgiczny zabieg jest najbardziej humanitarnym sposobem na rozwiązanie problemu bezdomności i nadpopulacji wśród kotów - uważają w tarnowskiej Fundacji. To najlepszy i najskuteczniejszy sposób ograniczenia ich niekontrolowanego rozmnażania. To również korzyść dla miasta, przekonują. Dzięki sterylizacji będzie z każdym rokiem mniej błąkających się bezdomnych kotów; zmniejszy się ich przyrost naturalny.

- Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Tarnowa mogliśmy wykonywać zabieg sterylizacji i leczenia weterynaryjnego na większą skalę. W tym roku od połowy lipca do połowy listopada. Niestety, pieniądze przyznane przez UM już się skończyły. Limit został w całości wyczerpany, w związku z czym nie możemy już zlecać weterynarzom wykonywania tych zabiegów. Aby kontynuować tę akcję potrzebne są znowu pieniądze - przypomina Anna Giemza z Fundacji "Zmieńmy Świat". Stąd też apel do wszystkich o pomoc finansową.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, dlatego wspierając ją można skorzystać z odpisów podatkowych. Więcej informacji o celach i zamierzeniach tarnowskiej Fundacji znajdą zainteresowani na internetowej stronie:www.fundacjazmienmyswiat.tarnow.pl (mab)