Część główna

Kto wysterylizuje koty?

Po raz kolejny Urząd Miasta Tarno.wa wystąpił do tarnowskich lecznic weterynaryjnych z ofertą dotyczącą sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów, na co przeznaczono 10 tys. zł. Wszystko wskazuje jednak na to, że w tym roku akcja się nie odbędzie, bowiem brakuje chętnych weteryna.rzy, a lecznice gotowe się tym zająć mocno windują ceny usług.

Obecnie weterynarze żądająza sterylizację kotki 1 50 zł, natomiast za kastrację kocura 100 złotych. Dla porównania, lecznice w Krakowie wykonują takie same usługi za 75 i 40 złotych.

Akcję sterylizacji bezpańskich kotów prowa.dzi co roku Fundacja "Zmieńmy Świat", która musi uwzględnić pieniądze przekazane na ten cel przez magistrat. - Dzwoniłam już do lecznic w Krakowie, które nawet ceny komercyjne mają niższe niż w Tarnowie - mówi Anna Giemza z Fundacji Zmieńmy Świat.

Tarnowscy weterynarze tłumaczą zaistniałą sytuację znacznym wzrostem kosztów, płacą więcej nie tylko za gaz i prąd, ale także za leki i materiały weterynaryjne, zwłaszcza zagranicz.ne. Niemniej jednak w całej Polsce obowiązuje zasada, że bezdomne zwierzaki leczy się taniej.

Do obowiązku samorządu należy dbanie o bezdomne zwierzęta, dlatego tarnowski prze.znacza na ten cel określone fundusze. - Tego typu akcje są prowadzone w Tarnowie już od kilku lat, ale dopiero teraz mamy problemy -podkreśla Anna Giemza. Miasto nie może zwiększyć wyasygnowanej już kwoty. Czy znajdzie się doświadczona lecz.nica weterynaryjna, która za przystępną cenę zajmie się bezdomnymi kotami?