Część główna

Ludzki gest dla zwierzat

W najbliższy weekend od 6 do 8 lutego w Tarnowie zostanie przeprowadzona kolejna edycja akcji charytatywnej "Przemów ludzkim gestem", organizowanej na rzecz bezdomnych zwierząt. Organizatorzy liczą na życzliwość tarnowian.

Każdego dnia na ulice trafiają zwierzęta, które są wyrzucane przez swoich właścicieli. Często chore, okaleczone i zagłodzone tułają się później po okolicy, potrzebując pomocy. Niechcianymi zwierzakami przepełnione są schroniska i azyle.

Właśnie z myślą o nich nauczyciele oraz młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie zainicjowała akcję pod hasłem "Przemów Judzkim gestem". Jej główne pomysłodawczyń ie to Barbara Kowalczyk oraz nauczycielka ZESO Alicja Czerwinska-Franek.

W ubiegłorocznej zbiórce wzięło udział 1 30 uczniów, którzy zgromadzili 300 kilogramów karmy przeznaczonej głównie dla psów oraz 5 150 zjotych. Karmę w całości zawieziono do tarnowskiego azylu dla psów i kotów. Przeszło 45 opiekunów i kar-micieli podwórkowych kotów otrzymało talony na zakup puszek i suchego pożywienia dla czworonogów. Zakupionych zostało także kilka worków kociego żwirku.

Problem bezdomnych zwierząt narasta. Tarnowskie schronisko dla psów i kotów pęka w szwach. - Obserwujemy coraz większą znieczulicę wśród ludzi. Właściciele bez wyrzutów sumienia wyrzucają zwierzęta na ulicę - mówi Janusz Łabno, kierownik azylu.

Koty żyjące na wolności mają coraz większe problemy z przetrwaniem. - Ludzie niechętni zwierzętom utrudniają im dostęp do piwnic ginęły wszystkie koty, musiano i uniemożliwiają ich dokarmianie. Zamykają okienka piwniczne, doprowadzając do uwię.zienia czworonogów już przebywających w piwnicach, skazując je na śmierć głodową. Tymczasem koty są w mieście pożyteczne, to sojusznicy człowieka w walce z gryzoniami. Kiedy po wielkiej powodzi we Wrocławiu wy sprowadzać je z innych miast, aby zapobiec pladze szczurów - mówi Anna Giemza z fundacji "Zmieńmy świat" w Tarnowie, sprawującej patronat nad akcją.

Przez trzy dni - od 6 do 8 lutego, w tarnow.skich supermarketach i centrach handlowych młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Ogrodniczych będzie zbierać karmę dla bezdomnych psów i kotów oraz datki pieniężne. Akcja ma pomóc porzucanym zwierzętom oraz uwrażliwić ludzi na los bezdomnych czworo.nogów będących często ofiarami ludzkiej nie odpowiedzialności i okrucieństwa. Zbierająca datki młodzież będzie wyposażona w identyfikatory, opiekę nad uczniami będą sprawować nauczyciele oraz działacze fundacji "Zmieńmy świat". - Liczymy na przychylność mieszkańców Tarnowa i wsparcie naszych działań - podkreśla Krzysztof Giemza, prezes tarnowskiej fundacji.