Część główna

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

W dniach od 4 do 11 października przypada Światowy Tydzień Zwierząt Jak co roku z tej okazji warto poświęcić więcej uwagi naszym czworonożnym przyjaciołom. Organizacje zajmujące się na co dzień" zwierzętami szczególnie zachęcają w tym czasie do przygarnięcia psa lub kota.

W Tarnowie adopcji psów dokonuje się w Azylu dla Zwierząt, mieszczącym się przy ul. Cmentarnej, natomiast jeśli chcemy przygarnąć kota, musimy skontaktować się z przedstawicielami Fundacji "Zmieńmy Świat". - Nie mamy schroniska ani żadnych pomieszczeń do przetrzymywania większej liczby czworonogów, dlatego umieszczamy je w różnych domach prywatnych, tzw. ośrod.kach adopcyjnych - podkreśla Anna Giemza z tarnowskiej fundacji. - Większość kotów czeka aż znajdą się ludzie, którzy okażą im trochę serca i zaopiekują się nimi. Wszystkie zwierzęta są odpchlone i odrobaczone, a star.sze już wysterylizowane. Osoby, które od nas kota, będą mogły w przyszłości za darmo go wysterylizować lub wykastrować. Zapewnimy również bezpłatną pierwszą wizytę u weterynarza.

Ponadto miłośnicy zwierząt dowiedzą się w fundacji, jak stać się odpowiedzialnym opiekunem kota lub psa. Badania ostatnich latwska-zują na niezliczone korzyści płynące z kontaktów ludzi z czworonogami. - Zwierzak w domu pomaga znosić samotność osobom starszym i niepełnosprawnym. Pozwala im prowadzić aktywniejszy tryb życia, nawiązywać i utrzymywać kontakty z innymi ludźmi. Osoby takie rzadziej zapadają na demencję. Dzięki zwierzętom chorzy na chorobę Alzheimera nie tracą kontaktu z otoczeniem.

Zwierzęta redukują stres i zmniejszają uczucie samotności, zapobiegając wystąpieniu depresji. Zwierzę, które wymaga opieki, nie pozwala ludziom poddać się chorobie. Nie wszyscy też wiedzą, że zwierzętom przypisuje się działania profilaktyczne w cho.robach układu sercowo-naczyniowego, gdyż ich obecność obniża ciśnienie krwi i poziom stresu u człowieka. Ludzie posiadający czwo.ronoga są psychicznie zdrowsi i bardziej zado.woleni z życia - zapewnia Anna Giemza. -Nierozsądne również wydaje się wychowywa.nie dzieci w sterylnych warunkach, z dala od zwierząt, gdyż ostatnie badania wykazały, że chronienie maluchów przed kontaktem z sier.ścią psa lub kota ze względu na niebezpieczeń.stwo wystąpienia alergii nie jest właściwe. Zwie.rzęta rozwijają u najmłodszych uczucie empatii, wrażliwości, odpowiedzialności, opiekuńczości, kształtują najbardziej pozytywne cechy osobowości, które procentują później w dorosłym życiu.

Zainteresowanym adopcją zwierząt podajemy telefony: tarnowski azyl: 014/625-82-34 oraz 502-44-25-95, www.zsok.tarnow.pl (strona internetowa), a także Fundacja "Zmieńmy Świat": 502-683-982 i strona internetowa: www.fundacjazmienmyswiat.tarnow.pl.