Część główna

Zadbajmy o koty

W Tarnowie rozpoczęła się sterylizacja bezdomnych kotów, którą sfinansował tarnowski urząd miasta. Tego typu akcje są konieczne z uwagi na zwiększa.jącą się populację tych czworonogów. Niestety, wiele zwierząt ginie z powoodu głodu lub braku opieki. Wciąż brakuje ludzi, którzy chętnie przygarnęliby małe kocięta. Sterylizacja jest jedynym sposobem rozwią.zania problemu nadmiaru bezdomnych zwierząt. Ten rutynowy zabieg chirurgiczny, wykonywany w gabinetach weterynaryjnych, daje stuprocentową pewność uniknięcia niepożądanej ciąży.

Obecnie mamy czas narodzin kotów, ponad połowa z nich zginie z głodu lub braku opieki, ponieważ nie znajdą się ludzie,którzy mogliby je przygarnąć - mówi Anna Giemza z fundacji "Zmieńmy Świat" w Tarnowie. - Dlatego informujemy osoby opiekujące się bezdomnymi kotami, że mają teraz możli.wość ich bezpłatnego wysterylizowania

W tym roku tego typu zabiegi wykonuje Lecz-nica Weterynaryjna znajdująca się przy ul. Asnyka w Tarnowie, tel.: 014 6224791. Dopuszczalna jest również sterylizacja kotek ciężarnych oraz humanitarne usypianie wyłącznie ślepych miotów, na co zezwala Ustawa o ochronie zwierząt. Tego typu zabiegi również można wykonać bezpłatnie u weterynarzy przy ul. Asnyka.

Jest to bardziej właściwszy, bezbolesny sposób niż często zdarzające się topienie mafych kociąt lub wyrzucanie bezbronnych zwierząt, które nie umieją jeszcze samodzielnie jeść, tym samym skazane są na okrutną śmierć głodową, co jest karalne - zaznacza Anna Giemza. - W wakacje rodzice często pozwalają swoim dzieciom bawić się z mały.mi bezdomnymi kociętami. Niestety, gdy tylko zaczyna się rok szkolny zwierzęta są wyrzuca- ne na ulicę. Tam skazane są na śmierć, gdyż nie umieją znaleźć sobie pożywienia. Pamiętajmy, że zwierzę nie jest rzeczą ani zabawką, k tórą można wyrzucić, gdy tylko się nam znudzi - podkreśla A. Giemza.