Część główna

Stop nadpopulacji!

TARNÓW. Sterylizacja dla dobra zwierząt

Stop nadpopulacji!

- To nie zwierzęta są winne temu, że się narodziły. To my nie kontrolujemy ich przyrostu naturalnego (ich narodzin i w efekcie niechcianego potomstwa) doprowa-dzając do nadpopulacji psów i kotów, która staje się poważnym problemem doty-czącym nas wszystkich. Ile z tych zwierzaków znajdzie dla siebie opiekunów, ile trafi do schroniska, a ile na bruk, błąkając się po ulicach... - pytają retorycznie w tarnow-skiej Fundacji "Zmieńmy Świat" i przekonują do sterylizowania zwierząt Odpowiedzialny opiekun nie powinien dopuszczać do nie kontrolowanego rozmnażania swoich podopiecznych.

Ogłaszany od kilku lat Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt Domowych spotyka się z coraz większym zrozumieniem tarnowian. Organizacją także tegorocznego ODSZ w Tarnowie zajmuje się Fundacja .Zmieńmy Świat", wspólnie z miejskimi lecznicami wetery-naryjnymi. Termin sterylizacji wyznaczono na 24 marca.

Tego dnia psy i koty mogą być poddane chirurgicznemu zabiegowi za opłatą o połowę niższą niż zwykle. Sterylizować będą, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny zabiegu, tarnowskie lecznice przy ulicach:

  • Braci Saków l (tel. 626-06-51), Asnyka 8A (tel. 622-47-91)
  • Sucharskiego 36 (tel. 626-73-72), Braci Saków l (621-92-51)
  • św. Anny 10/3 (tel. 622-34-94)
  • Bitwy o Wał Pomorski 2K (tel. 621-48-30)
  • Legionów 68 (tel. 621-63-10 lub 696-065-104)

Organizatorzy akcji mającej powstrzymać nadpopulację zwierząt przekonują, że chirurgiczna sterylizacja i kastracja są najskuteczniejszymi i bezpiecznymi metodami - po za-biegu zwierzęta wracają szyb ko do formy. Co ważne, wysterylizowane psy i koty żyją o kilka lat dłużej i w lepszym zdrowiu. Zmniejsza się ich zachorowalność na nowotwory, po-datność na infekcje. Zwierzęta po zabiegu są mniej agresywne i skłonne do włóczęgi, nie uciekają z domów, wiążą się silniej ze swym opiekunem itd.

Te argumenty powinny przekonać dotąd nieprzekonanych, uważają w Fundacji "Zmieńmy Świat". (MAB)