Część główna

Dotacja na sterylizację

We wrześniu ma się rozpocząć akcja sterylizacji bezdomnych kotek. Prowadzić ją będą cztery lecznice weterynaryjne w mieście.

Na organizację akcji władze miasta prze kazały Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami i Fundacji "Zmieńmy Świat" 8 tyś. zł. Skierowano też oferty do wszystkich lecznic weterynaryjnych w mieście. Po analizie złożonych ofert ustalono, że zlecenia otrzymają cztery lecznice: na ul. Ujejskiego, na ul. Asnyka oraz dwie lecznice na ul. Braci Saków.

Zwierzęta będzie można poddać zabiegowi na wniosek dwóch koordynujących akcję organizacji - Fundacji "Zmieńmy Świat" i TOZ.

- Akcja dotyczy sterylizacji kotek bezdomnych - podkreśla Anna Giemza z Fundacji "Zmieńmy Świat". - Nie jest to akcja typu .dzień sterylizacji", kiedy ze zwierzęciem - także własnym - może przyjść każdy. Kierować będzie my na zabiegi kotki bezdomne, zgłaszane bądź schwytane przez społeczne karmicielki kotów. Chodzi o ograniczenie populacji kotów bezdomnych - i na to są przeznaczone te pieniądze.

Aby wysterylizować bezdomną kotkę, na leży się najpierw skontaktować z jednym z koordynatorów, którzy wydadzą specjalne skierowania, umożliwiające dokonanie zabiegu u 'jednego z czterech weterynarzy. Informacji na temat akcji można zaczerpnąć m.in. pod numerem Fundacji .Zmieńmy Świat" w Tarnowie: 621 19 511. (M)