Część główna

Nie bądź obojętny

Z inicjatywy członków towarzystw ekologicznych i opiekunów zwierząt powstała w Tarnowie Fundacja .Zmieńmy Świat". Fundacja propagować ma postawy odpowiedzialności i wrażliwości na cierpienie wszelkich istot żywych - ludzi i zwierząt. Fundacja zamierza działać m.in. na rzecz bezdomnych i porzuconych zwierząt, stawia sobie także cele związane z edukacją młodzieży oraz kampaniami na rzecz społecznej wrażliwości. "Chcemy propagować zasady głębokiej ekologii, uświadamiać, że nasze działania, decyzje i wybory wpływają na całe środowisko, na jakość naszego życia teraz i w przyszłości - napisano w akcie programowym Fundacji. - Chcemy zachęcać do poznawania innych kultur, tradycji, obyczajów, światopoglądów, chcemy propagować nowe koncepcje rozwoju jednostki i społeczeństw, podejmować akcje edukacyjne mające na celu kształtowanie postaw wrażliwości wobec spraw innych ludzi i wobec .braci mniejszych".

Założyciele fundacji rekrutują się spośród członków Towarzystwa Opieki nad Zwierzęta mi, Klubu "Gaja" oraz międzynarodowych organizacji działających na rzecz zwierząt - PETA, Helping Animals, WildLife. W ramach swojej statutowej działalności Fundacja zainaugurowała kampanię "Nie bądź obojętny".

- Nie bądź obojętny na zło, którego jesteś świadkiem: przemoc wobec dzieci, narkomanię, alkoholizm, przejawy dyskryminacji, rasizm, okrucieństwo wobec zwierząt, kłusownictwo. Zachowując obojętność dajesz przyzwolenie na zło i stajesz się współodpowiedzialny - tłumaczy założenia akcji Anna Giemza, jedna z inicjatorów powstania Fundacji. -Chcemy uwrażliwić młodych ludzi na te sprawy - w młodości kształtują się, najbardziej pozytywne cechy osobowości, inteligencja emocjonalna. Bliska jest nam franciszkańska idea traktowania zwierząt jako naszych "braci mniejszych", chcemy ją propagować.

Pierwszym celem fundacji jest działalność na rzecz bezdomnych zwierząt, głównie kotów - m.in. pomoc porzuconym zwierzętom, ułatwianie im przetrwania w mieście, a także uświadamianie mieszkańcom miasta istnienia humanitarnych sposobów ograniczanie nadmiernej populacji kotów np. przez sterylizację. - Najbardziej boli nas traktowanie zwierząt jak rzeczy, których można pozbyć się bezproblemowo, wyrzucając je na ulicę, kiedy się znudzą lub kiedy wyjeżdża się na wakacje czy urlopy. Częste jest też usuwanie misek z jedzeniem, przygotowanych dla zwierząt przez społeczne opiekunki - najczęściej rencistki i emerytki, które wydają na ten cel część swoich pieniędzy, utrudnianie kotom dostępu do piwnic, wyrzucanie kocich miotów lub nagminne topienie kociąt - mówią członkowie Fundacji. - Apelujemy o trochę więcej wyobraźni, odpowiedzialności i wrażliwości. Zwierzęta to nie rzeczy, one także czują, co to jest ból, strach, cierpienie i głód.

Fundacja "Zmieńmy Świat" posiada konto w banku Ochrony Środowiska (BOŚ O/ Tarnów 15401203-880006-27005-00/01), na które można kierować ewentualne wpłaty w ramach akcji .Nie bądź obojętny". Fundacja poszukuje też wolontariuszy chętnych do współpracy lub ludzi skłonnych zaopiekować się bezdomnymi zwierzętami. Pierwsze zwierzęta - czwórka sześciomiesięcznych kociąt ocalonych od utopienia już czekają na nowych właścicieli i przyjazny dom. Kocięta - rude, czarno-białe, czarne i bure z białymi łapkami -są odpchlone, odrobaczone, umieją też korzystać z kuwety. Zainteresowani proszeni są o kontakt z numerem telefonu 621 95 11. Inne kontakty Fundacji: tel. 0 606 124 073, e-mail: nexus2000@lexis.tarman.pl.