Część główna

DZIWNY TEN ŚWIAT

W związku z tym, iż od jakiegoś czasu na lamach "Echa" pojawia ją się artykuły skierowane do właścicieli i miłośników zwierząt pragniemy tym razem zainteresować Państwa nowopowstałą Fundacją "Zmieńmy Świat". W liście nadesłanym do redakcji szefowa Fundacji pisze pokrótce o jej działalności, pragnąc jednocześnie zachęcić ludzi dobrej woli - a nie wątpimy, że takowi się znajdą - do wsparcia jej przedsięwzięcia.

Fundacja "Zmieńmy Świat" jest nowopowstałą Fundacją (zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym XII Wydz. Gospodarczy w Krakowie w dn.30.07.02).

Jest organizacją charytatywną, pracujące w niej osoby nie pobiera ją z tego tytułu wynagrodzenia - część z nich do niedawna była aktywnymi członkami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Klubu "Gaja", międzynarodowej organizacji PETA, Helping Animals.

Działania fundacji mają charakter ekologiczno-kulturalny. Chcemy propagować zasady .głębokiej ekologii" czyli uświadamiać że nasze działania, decyzje i wybory jakich dokonujemy wpływają na całe środowisko i cały świat.

Wiąże się to z inną kampanią jaką chcemy zorganizować: "Nie Bądź Obojętny". Nie bądź obojętny na zło którego jesteś świadkiem czy to w formie aktów przemocy wobec bliźnich (przemoc wobec dzieci, nieletnich, pornografia dziecięca, narkomania, alkoholizm), przejawów dyskryminacji, rasizmu, okrucieństwa wobec zwierząt w swoim sąsiedztwie, kłusownictwa, itd., bowiem zachowując obojętność dajesz przyzwolenie na zło i stajesz się współodpowiedzialnym za konsekwencje tych działań.

Pierwszym celem fundacji jest działalność na rzecz bezdomnych zwierząt, głównie kotów. Powstała ona z potrzeby niesienia pomocy niechcianym, zagubionym, wyrzucanym zwierzętom, w odpowiedzi na stale pogarszające się warunki ich bytowania w mieście. Koty żyjące na wolności mają coraz większe problemy z przetrwaniem. Ludzie niechętni tym zwierzętom utrudniają im dostęp do piwnic i uniemożliwiają ich dokarmianie. Pozbawione bezpiecznego schronienia giną masowo pod kołami samochodów, zapadają na choroby wirusowe itp. Koty są w mieście pożyteczne, a zatem potrzebne. To sojusznicy człowieka w walce z gryzoniami. Problemy powstają wówczas, kiedy jest ich na danym terenie zbyt dużo. Tam, gdzie nie są chciane, trzeba ograniczyć ich liczbę. Należy to robić w sposób humanitarny! jedynym sposobem przeciwdziałania rozmnażaniu się- kotów wolno żyjących jest sterylizacja czyli zabieg operacyjny polegający na usunięciu kotce narządów rodnych.

Tym chce zajmować się nasza Fundacja. Na razie jesteśmy dopiero w fazie rozwoju i szukania środków na ten cel. Poszukujemy też ludzi chętnych do współpracy - woluntariuszy. Dla części kotów po zabiegu sterylizacji chcemy znaleźć odpowiedzialnych i kochających ludzi, natomiast koty nieoswojone z człowiekiem wypuszczać do ich naturalnego środowiska, wspierając jednocześnie ich dotychczasowych karmicieli.

Najbardziej boli nas:

  • traktowanie zwierząt jak rzeczy, które można pozbyć się - wyrzucając je na ulicę;
  • wyrzucanie misek z jedzeniem, które przygotowały dla zwierząt karmicielki - najczęściej panie rencistki i emerytki;
  • utrudnianie kotom dostępu do piwnic, zwłaszcza zimą;
  • wyrzucanie małych kociąt (które jeszcze są karmione przez swą matkę) na ulicę skazując je tym samym na okrutną i powolną śmierć głodową;
  • nagminne topienie, niejednokrotnie już odchowanych kociąt.

Apelujemy o trochę więcej wyobraźni, odpowiedzialności i wrażliwości wobec zwierząt, które wiedzą co to ból, strach, cierpienie i głód. Bliska jest nam franciszkańska idea traktowania zwierząt jako naszych "mniejszych braci" i chcemy ją propagować.

Apelujemy również do właścicieli zwierząt, aby nie rozmnażali ich w sposób niekontrolowany - a poddali zabiegowi sterylizacji w wypadku kotek i kastracji co tyczy się kocurów.

Licząc na wsparcie ludzi dobrej woli podajemy numer konta Fundacji. Fundacja "Zmieńmy Świat".

Konto: Bank Ochrony Środowiska O/ Tarnów 15401203-880006-27005-00/01, e-mail: nexus2000@lexis.tarman.pl. tel.621-95-11 oraz 0606 124 073.

ECHO TARNOWA: 4 września 2002