Część główna

Obrońcy zwierząt... i obyczajów

W Tarnowie powstała właśnie kolejna fundacja, która chce udzielać się przede wszystkim na rzecz bezdomnych zwierząt, głównie kotów.

Fundację "Zmieńmy świat" tworzą osoby, współtworzące do niedawna tarnowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i klub "Gaja". Jak przekonuje jedna z pomysłodawców założenia fundacji . Anna Giemza, wolontariusze (wciąż poszukiwani są kolejni) chcą propagować zasady głębokiej ekologii". - Trzeba wyraźnie uświadomić sobie, że nasze działania, decyzje i wybory jakich dokonujemy wpływają na całe środowisko, nasze zdrowie i dobrobyt. Nie możemy być obojętni na zło szerzące się wokół (przemoc wobec dzieci, pornografię dziecięcą, narkomanię, alkoholizm), przejawy dyskryminacji, rasizmu, ale i okrucieństwa wobec zwierząt, kłusownictwa. Zachowując obojętność stajemy się współodpowiedzialni za konsekwencje tych działań - przekonuje A. Giemza.

Przedstawiciele fundacji, przede wszystkim poprzez spotkania w szkołach, chcą uwrażliwić dzieci i młodzież na krzywdę zwierząt, a w szczególności kotów. - Przecież one także wiedzą i czują co to jest ból, strach, cierpienie i głód. Bliska jest nam franciszkańska idea traktowania zwierząt jako naszych "mniejszych braci" i chcemy ją propagować - przekonują przedstawiciele fundacji. Dysponują oni już własnym kontem oraz adresem internetowym (nexus2000@lexis.tarman.pl). Więcej informacji (m. in. na temat współpracy z fundacją jako wolontariusz) można uzyskać też pod numerem telefonu 621-95-11 oraz 0606-124-073. (pach)